Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Welkom bij GaultMillau Benelux, een Belgische onlinewinkel die zich toelegt op verkoop, in heel Europa, van wijn, publicaties van GaultMillau en gastronomische producten in de ruime zin. GaultMillau Benelux wenst uitstekende relaties te onderhouden met zijn klanten. GaultMillau Benelux dankt u voor uw vertrouwen en hecht het grootste belang aan uw rechten. Het is van essentieel belang dat u op de hoogte bent van wat u van ons mag verwachten, en omgekeerd, dat wij weten wat we van u mogen verwachten. Wilt u nog meer duidelijkheid, aarzel dan niet ons dat te melden.
Postadres:
GaultMillau Benelux nv,
Thonissenlaan 69, 3500 HASSELT,
België. Btw-nummer: BE 0480.054.384

De hierna volgende algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de wettelijke context die geldt, telkens als u onze website bezoekt en aankopen doet bij GaultMillau Benelux. Door onze winkel op de website gaultmillau.be te betreden, aanvaardt u juridisch gebonden te zijn en de volgende voorwaarden en bepalingen te respecteren. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen en contracten die u aangaat met GaultMillau Benelux. Hiervan kan enkel afgeweken worden met voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van GaultMillau Benelux. Zowel GaultMillau Benelux als de klant aanvaardt elektronische communicatie als bewijsmiddel en zal zich onthouden van betwisting van de geldigheid of de juridische draagwijdte ervan om het simpele feit dat de communicatie elektronisch plaatsvindt. De volgende verkoopvoorwaarden gelden voor de verkoop van elk artikel dat wordt vermeld op de website van GaultMillau Benelux. 1. Uw bestelling 2. Prijzen 3. Levering 4. Betaling 5. Algemene voorwaarden aangaande retourzendingen 6. Uw persoonlijke gegevens 7. Afwijzing en beperking van verantwoordelijkheid 8. Respect voor de privésfeer

1. Uw bestelling. Een bestelling plaatsen op onze website? Dat is heel eenvoudig! Surf naar onze site en klik op een artikel of een foto om meer informatie te krijgen over dat artikel, of voor een grotere foto. Om dit artikel te bestellen hoeft u slechts te klikken op “Toevoegen aan het winkelmandje” om naar het bestelformulier voor dit artikel te gaan. Daarna geeft u de gewenste hoeveelheid op en brengt u de nodige wijzigingen aan. Voor wijnen moet uw bestelling minstens 6 flessen of een veelvoud van 6 flessen tellen, behalve voor prestigieuze Millésimes. Zodra uw bestelling compleet is, klikt u op “Betalen”, rechts bovenaan in het scherm in “Uw winkelmandje”. U kunt dan nog altijd de inhoud van uw winkelmandje controleren door te klikken op UW WINKELMANDJE (rechterkolom). Zodra u uw bestelling hebt gecontroleerd op mogelijke fouten, vervolledigt en/of wijzigt u uw persoonlijke gegevens. Geef ten slotte de gewenste betaalwijze en ook het leveringsadres op. Zodra de betalingsgegevens aanvaard zijn, keert u automatisch terug naar onze site. Elke reservering of bestelling wordt zo spoedig mogelijk bevestigd via elektronische post. Neem contact op met ons indien u geen bevestiging krijgt. GaultMillau Benelux wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van eventuele fouten in de persoonlijke gegevens die de klant heeft opgegeven. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor alle zendingen van GaultMillau Benelux die aankomen op het ingevoerde verblijfs- of leveringsadres. Om elk misbruik te voorkomen raden wij u aan om ons in geval van verhuizing meteen uw nieuw adres te melden of zelf uw persoonlijke account te wijzigen. GaultMillau Benelux behoudt zich het recht voor om bestellingen te aanvaarden of te weigeren. De reden van de weigering zal worden gemeld na eenvoudig verzoek van de klant. Wij kunnen geen bestellingen van minderjarigen aanvaarden. Indien een minderjarige op onze site een artikel wil kopen, moet die bestelling uitgevoerd en betaald worden door een meerderjarige voogd. Zodra GaultMillau Benelux de bevestiging van uw bestelling op zijn site ontvangt, of uw correct ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt, is een geldig contract gesloten tussen u en GaultMillau Benelux. GaultMillau Benelux kan echter beslissen de geldigheid van het contract te laten afhangen van andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van bestelling van grote hoeveelheden of bepalingen van vervroegde betaling, bestellingen door minderjarigen, onvolledige of onjuiste bestelbonnen, of nog onbetaalde eerdere leveringen. Voorgestelde artikelen: alle producten die GaultMillau Benelux voorstelt, worden te goeder trouw en zo volledig mogelijk beschreven. De aanbiedingen en prijzen gelden op datum van hun publicatie op onze site en eventueel voor de vermelde periode. De teksten worden opgesteld in het Frans of in het Nederlands. GaultMillau Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (druk)fouten in zijn aanbiedingen. Wij bieden onze producten op onze site aan tot uitputting van de voorraad. GaultMillau Benelux stelt alles in het werk om te waken over de beschikbaarheid van de artikelen die u bestelt. Toch kan het voorkomen dat een artikel niet meer voorradig is; in dat geval melden wij u dat zo snel mogelijk en kunt u uw bestelling desgewenst annuleren. GaultMillau Benelux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade die kan voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van een product of de vertraagde levering ervan.

Hebt u vragen? Stuur ons een e-mail met behulp van het contactformulier op deze site.

2. Prijzen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Het betreft all-inprijzen (incl. btw), echter zonder de verzendingskosten. GaultMillau Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (druk)fouten in zijn aanbiedingen. Gezien het aantal aangeboden artikelen is niet uit te sluiten dat een foute prijs bij een artikel staat. Wij gaan niet in op bestellingen voor manifest fout geprijsde artikelen. GaultMillau Benelux heeft het recht de opgegeven prijs recht te zetten voordat u uw bestelling bevestigt. Aanbiedingen gelden – zoals gebruikelijk – tot uitputting van de voorraad, of tot het einde van de voorgestelde actieperiode. Verzendingskosten: de verzendingskosten voor wijn in België bedragen 10 euro per bestelling, ongeacht de hoeveelheid. (Vraag meer informatie voor andere landen.) Voor de gidsen bedragen de verzendingskosten 3 euro, tenzij anders vermeld. De bestellingen worden verzonden via de post of een koerier. De verzendingskosten worden in rekening gebracht wanneer u overgaat tot betaling van de inhoud van uw persoonlijk winkelmandje. Deze kosten blijven verschuldigd, ook bij gedeeltelijke of volledige retourzending van uw bestelling.

3. Levering. De bestellingen worden verzonden vanuit België. Ze worden zo snel mogelijk verwerkt. De leveringstermijn van producten wordt vermeld op het ogenblik van de bestelling. Belangrijk: het is niet toegestaan bestellingen af te halen in ons kantoor in Hasselt. Het leveringsadres is het adres dat hiertoe wordt vermeld bij bestelling. GaultMillau Benelux heeft een leveringstermijn van ongeveer 10 dagen nodig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. GaultMillau Benelux zal u elke verwachte overschrijding van de leveringstijd meteen melden, ongeacht de reden ervan. Indien de leveringstermijn met 30 dagen overschreden wordt, staat GaultMillau Benelux u toe om uw aankoopcontract schriftelijk en kosteloos te ontbinden. De eventueel uitgevoerde betalingen zullen zo snel mogelijk teruggestort worden, uiterlijk binnen 14 dagen na deze kennisgeving. GaultMillau Benelux stelt alles in het werk om de bestelde artikelen te leveren binnen de termijnen die op zijn site vermeld staan. Deze leveringstermijnen worden echter louter ter informatie meegedeeld, en GaultMillau Benelux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen. Conform de wet op de handelspraktijken is het verlies van het pakket ten laste van de verkoper. GaultMillau Benelux verbindt zich ertoe de goederen degelijk te verpakken voor verzending. Indien ondanks alles bij aankomst artikelen beschadigd zouden zijn, moet u ons dat binnen drie dagen na ontvangst melden. GaultMillau Benelux behoudt zich het recht voor om niet in te gaan op een verzoek dat na die termijn wordt geformuleerd.

4. Betaling. U kunt betalen via Paypal, met creditcard of met overschrijving. Betaling vindt altijd plaats in euro. GaultMillau Benelux garandeert de beveiliging van uw bestellingen en van uw betalingen! U kunt uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren bij GaultMillau Benelux. U hoeft zich nooit zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens wanneer u een bestelling plaatst op onze site. Wij garanderen de beveiliging van elke aankoop. Alle onlinebetalingen genieten een maximale beveiliging dankzij onze samenwerking met PAYPAL. U kunt dus uw samenwerking met uw huidige bank handhaven of kiezen uit de verschillende banken op de markt. Paypal heeft het PCI-certificaat geïmplementeerd dat wordt afgeleverd door Visa en MasterCard, en dat 128 bitscodering met krachtige codeertechnieken eist. Vermeld het exacte nummer en de juiste vervaldatum van uw creditcard. Elke foute informatie kan uw bestelling vertragen of de uitvoering ervan verhinderen. Betalingen via creditcard zijn onderworpen aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft afgeleverd. GaultMillau Benelux verwerpt elke verantwoordelijkheid wat betreft eventuele extra kosten in de vorm van bankkosten. De artikelen blijven in elk geval eigendom van GaultMillau Benelux tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, inclusief portkosten en btw. De verkoop van de goederen is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij betwisting zijn alleen de Belgische rechtbanken in Hasselt bevoegd.

5. Algemene voorwaarden voor retourzendingen. U hebt het recht een bestelling retour te zenden binnen 14 dagen na de ontvangst ervan. Uitzondering tijdens de eindejaarsperiode: verlenging van de bedenktijd. Vele van onze klanten voeren hun eindejaarsaankopen alsmaar vroeger uit. Daarom verlengen we de bedenktijd gedurende de eindejaarsperiode. Wij begrijpen immers dat onze klanten hun geschenken tijdig (bv. een maand vooraf) willen kopen, ook al overhandigen ze die pas met Kerstmis of Nieuwjaar. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw aankopen, en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de bedenktijd. Alle aankopen die tussen 1 november en 31 december 2011 worden verzonden, mogen tot 15 januari 2012 teruggestuurd worden. Alleen ongebruikte artikelen in hun originele verpakking worden aanvaard. Vanaf 1 januari 2012 geldt opnieuw de gebruikelijke bedenktijd van 14 dagen. De Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument staat de koper toe om binnen 7 dagen na de ontvangst van het product aan de verkoper te melden dat hij afziet van zijn aankoop. De goederen moeten binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving, bv. binnen 3 werkdagen, worden teruggestuurd (in hun ongeopende verpakking). GaultMillau Benelux verlengt deze termijn tot 14 dagen als dienstverlening aan de klant. De consument heeft dus het recht om – zonder boete en zonder opgave van motief – aan GaultMillau Benelux te melden dat hij afziet van zijn aankoop, en dit binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van het product of van het sluiten van het servicecontract. Wilt u een product terugsturen omdat u van mening veranderd bent, dan kunt u dit dus doen binnen 14 dagen na ontvangst. Wij gaan over tot ruil of terugbetaling van uw bestelling zodra wij het teruggestuurde artikel ontvangen hebben. De kosten voor de retourzending van het product zijn in dit geval voor uw rekening. Indien het ontvangen product niet overeenstemt met de bestelling of beschadigd is bij aflevering, stuurt u het ons binnen 14 dagen na ontvangst terug. Wij gaan over tot ruil of terugbetaling van uw bestelling zodra wij het teruggestuurde artikel ontvangen hebben, en betalen dan ook de verzendingskosten terug. GaultMillau Benelux heeft in de volgende gevallen het recht om teruggestuurde artikelen te weigeren of niet terug te betalen: Het recht op verzaking is niet van toepassing indien: 1. De betrokken producten werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk gepersonaliseerd; 2. De producten werden geopend of gebruikt; 3. Het betrokken artikel was afgeprijsd. Artikelen in promotie of uitverkoop kunnen niet geruild worden. Als u goederen terugstuurt, raden wij u aan om ons uw pakket als aangetekende zending te sturen. GaultMillau Benelux kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of beschadiging van de goederen tijdens de retourzending; daarom hebt u er alle belang bij deze goederen aangetekend retour te sturen. De kosten voor retourzending van de goederen via de post zijn voor uw rekening. GaultMillau Benelux behoudt zich het recht voor om de teruggestuurde artikelen te weigeren of niet terug te betalen indien de goederen gebruikt of beschadigd werden door de klant. De goederen worden als ongebruikt beschouwd indien de originele etiketten niet verwijderd werden en de verpakking niet geopend werd.

6. Uw persoonlijke gegevens. GaultMillau Benelux doet al het mogelijke om de bescherming van uw gegevens te garanderen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. U hebt op elk moment het recht om uw gegevens te raadplegen, fouten te verbeteren of te vragen om uw gegevens uit onze bestanden te schrappen.

7. Afwijzing en beperking van verantwoordelijkheid. GaultMillau Benelux wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of schade als gevolg van vertraging of niet-uitvoering van zijn plichten die in deze voorwaarden vervat zijn, indien deze feiten het gevolg zijn van omstandigheden zoals staking, bezetting, rellen, oorlog, brand of een geval van overmacht, gebreken of tekortkomingen bij de leveranciers van GaultMillau Benelux, beperkingen die werden opgelegd door autoriteiten, de niet-aflevering van invoer- of uitvoerlicenties, het respecteren van de wet, voorschriften of een bevel of eender welke andere omstandigheden of oorzaken die leiden tot gebrekkige uitvoering van deze voorwaarden, of eender welk ander motief buiten de wil van GaultMillau Benelux. GaultMillau Benelux garandeert niet dat de onlinewinkel Gaultmillau.be geen onderbrekingen zal kennen of vrij van fouten zal zijn. GaultMillau Benelux garandeert noch de resultaten die kunnen volgen uit het gebruik van GaultMillau.be, noch de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op Gaultmillau.be wordt geleverd. Deze site wordt door GaultMillau Benelux ter beschikking gesteld “zoals hij is”. GaultMillau Benelux gaat geen enkele expliciete of impliciete verbintenis of waarborg van eender welke aard aan, aangaande de goede werking van de site en de informatie, de inhoud, de artikelen of producten die er worden voorgesteld. In de mate dat dit voorzien is in de toepasselijke wetgeving wijst GaultMillau Benelux elke expliciete of impliciete waarborg af, zoals, maar niet exhaustief, de impliciete waarborgen van verhandelbaarheid en aanpasbaarheid voor een gespecificeerd gebruik. GaultMillau Benelux kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn site, zoals, maar niet exhaustief, directe en indirecte schade. Indien eender welke bepaling of formulering binnen deze algemene voorwaarden ongeldig of onmogelijk uit te voeren zou blijken, om eender welke reden, dan zou deze bepaling of formulering invorderbaar blijven voor zover ze wettelijk toepasselijk is, terwijl de geldigheid, de legitimiteit en het invorderbaar karakter van de andere bepalingen op generlei wijze eronder zouden lijden. GaultMillau Benelux behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zien erop toe dat de site niet alleen gedetailleerd maar ook duidelijk is, om elke vergissing op basis van vermelde gegevens te vermijden. GaultMillau Benelux wijst er niettemin op niet verantwoordelijk te zijn voor eventuele fouten. Ondanks constante controle blijft het inderdaad altijd mogelijk dat gegevens niet 100% overeenstemmen met de werkelijkheid. Het feit dat de klant deze voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, doet niets af aan hun geldigheid. Ondanks het feit dat ze wereldwijd geraadpleegd kunnen worden, werden deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud exclusief voor Europese klanten opgesteld. Het aanbod op deze site is derhalve uitsluitend bestemd voor klanten die in Europa verblijven. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie. De Belgische wetgeving is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd om te berechten voor elk geschil. Klachten. GaultMillau Benelux zal elke klacht over de levering, de kwaliteit, de aard van een artikel, of elke klacht van eender welke aard aandachtig en welwillend behandelen. Gelieve ons in voorkomend geval een e-mail te sturen. GaultMillau Benelux zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en zal u via e-mail informeren over een eventuele oplossing voor uw klacht. Administratieve fouten die toerekenbaar zijn aan ons, zullen wij binnen 14 dagen na kennisgeving rechtzetten. Hebt u vragen? Stuur ons een e-mail met behulp van het contactformulier op deze site.

8. Bescherming van de privacy. GaultMillau Benelux respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Wij waarderen het vertrouwen dat u ons schenkt: alle persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zullen dan ook uiterst omzichtig en in alle vertrouwelijkheid behandeld worden. Wij verzamelen persoonlijke informatie om uw vragen zo snel en zo vlot mogelijk te verwerken. Deze informatie dient ook om u diensten op uw maat aan te bieden, die rekening houden met uw smaak en voorkeur. GaultMillau Benelux respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 hierin verwerkt. Deze wet bepaalt dat de instemming van de persoon verkregen moet zijn vooraleer zijn persoonsgegevens verzameld mogen worden, dat deze persoonsgegevens relevant, gepast en correct moeten zijn, en ten slotte dat ze voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden moeten dienen. De persoon wiens persoonsgegevens verzameld worden, moet het recht hebben om zijn persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren. Tot slot zijn wij wettelijk verplicht aangifte te doen van de automatische verwerking van de persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Welke informatie verzamelen wij? Hoe gebruiken we deze? Wanneer u een product koopt, vragen wij u ons de volgende informatie te leveren: uw e-mailadres; uw naam en voornaam; uw telefoonnummer, uw adres voor briefwisseling en facturatie; het nummer en de vervaldatum van uw creditcard via een beveiligde server van Paypal. GaultMillau Benelux kan de gegevens van uw creditcard nooit bekijken of opvragen. Met GaultMillau Benelux kunt u uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren, dankzij onze samenwerking met Paypal. Opmerkingen: De persoonsgegevens die u invoert, zullen niet gebruikt worden om u via brief of e-mail te informeren over activiteiten van partners of derden. U kunt (na invoering van een bestelling) meteen uw gegevens wijzigen op de site of een e-mail sturen naar [email protected] (zonder spaties) of het contactformulier op de site gebruiken. Door gebruik te maken van de website van GaultMillau aanvaardt u ons beleid aangaande de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en de inzameling en het gebruik door GaultMillau Benelux van uw gegevens, zoals aangegeven in dit beleid. Hebt u vragen? Stuur ons een e-mail met behulp van het contactformulier op deze site.