Het ethisch charter van GaultMillau

Charter van de Uitgever

GaultMillau beoordeelt en bespreekt in volledige onafhankelijkheid het kruim van onze restaurants. Wij doen hiervoor ondermeer beroep op een netwerk van inspecteurs die vrij van elk belangenconflict restaurants bezoeken, op anonieme wijze. Zij worden gehouden aan discretieplicht en betalen steeds hun rekening, zoals iedere klant. Dat maakt deel uit van het ethisch charter dat hen wordt voorgelegd.Hun bevindingen worden verwerkt door een ploeg redacteurs met een grondige kennis van het Belgisch en Luxemburgs culinaire landschap.

Onze bedoeling is een selectie te maken van de betere huizen in de Belux, en elk weerhouden restaurant verdient dan ook het etiket “aanbevolen”.  Dat de teksten soms kritische noten bevatten, doet hier geen afbreuk aan. Het zijn ieder jaar immers ook ten dele momentopnames, en een kritische instelling vergroot de geloofwaardigheid en helpt de quoteringen verklaren. Deze weerspiegelen in essentie het huidige niveau van het bord, zoals onze ploeg die inschat. Productkwaliteit, technische degelijkheid, coherentie en uiteraard smaak, zijn basiscriteria waarop wordt geoordeeld.

Goede keuken kan zowel klassiek als inventief zijn, en elk type moet op zijn eigen kwaliteiten beoordeeld worden, met zijn eigen smaakassociaties en texturen.Als we de parallel trekken met de muziek, Bach, Stravinsky of de Red Hot Chilli Peppers staan niet in competitie, maar brengen kwaliteit die elk op hun manier kunnen boeien. Ook dit jaar worden zowel heel inventieve als meer klassieke restaurants in de bloemen gezet. Met bijzondere aandacht volgen wij de evolutie van jonge talenten, dat maakt deel uit van het DNA van GaultMillau.

Naast de grote eettempels wordt ook veel aandacht geschonken aan “kleinere” huizen, waar een smakelijke kwaliteitskeuken wordt geboden tegen zeer accessibele prijzen. De beschikbaarheid van goede lunches zodat je snel en budgetvriendelijk kan eten, krijgt ook een bijzondere vermelding. Via onze thematieken ( onze “laureaten van het jaar”) brengen we de lezer op frisse ideeën.

Wij streven transparantie na op alle niveau’s, en onze ploeg staat regelmatig in contact met restaurateurs om onze beoordelingen te duiden en te motiveren. Want onze gids is ook in geruime mate hun, en vooral Uw  gids.