Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Naam van de site

GaultMillau – http://www.gaultmillau.be

Alternatieve domeinen

http://www.gaultmillaubenelux.com

Publicatiedirecteur

Philippe Limbourg

E-mail

[email protected]

Adres

Maatschappelijke en administratieve zetel:

Thonissenlaan 69

3500 HASSELT

 

Bedrijfszetel:
Rue de la maladrie, 1
5310 LIERNU
België

Firmanaam

GaultMillau Benelux sa

 

Intracommunautair btw-nummer

BE 0480.054.384

Bijzondere voorwaarden

  • De gebruiker van de website erkent bevoegd te zijn en over de nodige middelen te beschikken om deze site te betreden en te gebruiken. Hij erkent ook kennis te hebben genomen van de wettelijke vermeldingen, en verbindt zich ertoe deze te respecteren.
  • Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, door eender welk procedé, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van deze website, is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt door artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom, behalve bij uitdrukkelijke schriftelijke vermelding door de publicatiedirecteur van deze website.
  • Dezelfde regels gelden voor eventuele databanken op de website die beschermd zijn door de bepalingen van de Wet van 11 juli 1998 die de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databanken omzet in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (WIE).
  • De merknamen van de uitgever van de website en van zijn partners, alsook de logo’s die op deze site figureren, zijn gedeponeerde (al dan niet semifiguratieve) merknamen.
  • De hypertextlinks die in de website zijn geïntegreerd en die verwijzen naar andere bronnen op het internet, en met name naar onze partners, zijn het voorwerp van een uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid

Informatie die via de website GaultMillau.be wordt verwerkt, wordt vertrouwelijk behandeld. GaultMillau Benelux sa (GaultMillau) beschouwt persoonlijke informatie (zoals naam, voornaam, telefoonnummer en elektronisch postadres) van bezoekers van zijn websites als privé- en vertrouwelijke informatie. Alle persoonlijke informatie wordt derhalve op een veilige plaats opgeslagen en is uitsluitend toegankelijk voor daartoe aangewezen personeel of bevoegde mandaathouders. Ze wordt enkel gebruikt voor commercialisering van onze producten of optimalisering van onze klantenservice. GaultMillau zal persoonlijke informatie die op u betrekking heeft, niet aan andere organisaties bezorgen.

Informatieverzameling

Tijdens bezoeken aan de websites van het GaultMillau-netwerk wordt algemene informatie zoals de meest bezochte pagina’s, de landen en de browsers van onze bezoekers verzameld. Met deze collectieve informatie kunnen wij nagaan welke diensten onze klanten het meest op prijs stellen, om deze verder te ontwikkelen. Deze gegevens kunnen aan partners worden meegedeeld om de gebruikerservaring op de sites van genoemde partners te verbeteren. Geen enkele persoonlijke informatie wordt geregistreerd, behalve het IP-adres van de bezoekers, voor een vaste duur van 15 dagen. Deze informatie wordt niet verspreid, geanalyseerd of gedeeld, tenzij om een uitdrukkelijke wettelijke reden.

Links die bezoekers doorsturen naar andere websites

De links die bezoekers doorsturen naar websites die door derden worden beheerd, worden u als aanvullende dienst aangeboden. Deze websites zijn totaal onafhankelijk van GaultMillau. GaultMillau is dus op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van eender welke site van derden die u door tussenkomst van de websites van GaultMillau kunt raadplegen, en wijst resoluut alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, het respect voor de wetgeving op bescherming van gegevens, of verder gebruik door deze sites.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken en logo’s die op deze websites worden gepresenteerd, zijn eigendom van GaultMillau of van zijn filialen. De informatie op deze sites kan op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als een licentie of vergunning met het oog op het gebruik van handelsmerken. Hiervoor is de expliciete schriftelijke goedkeuring van GaultMillau vereist. Ongepast gebruik van genoemde merken is strikt verboden. GaultMillau zal zijn rechten van intellectuele eigendom wereldwijd doen gelden, conform alle toepasselijke wetten voor elk afzonderlijk geval.

Cookies

Wij kunnen overgaan tot het gebruiken van ‘cookies’ op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt meegestuurd en dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. De belangrijkste bestaansreden van cookies is uw gebruik van deze website te vereenvoudigen. Door cookies te gebruiken kunnen wij het spoor van uw gebruik van de site bewaren en u een gepersonaliseerde inhoud aanbieden. U kunt cookies aanvaarden of weigeren door de voorkeuren van uw browser aan te passen. U kunt alle cookies aanvaarden, gewaarschuwd worden wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of alle cookies weigeren. Gelieve te noteren dat bepaalde delen van deze site mogelijk niet langer toegankelijk zijn voor u, of niet correct functioneren indien u ervoor kiest alle cookies te weigeren.

Wijziging van dit privacybeleid

Indien wij zouden beslissen om ons beleid inzake IT en persoonlijke levenssfeer te wijzigen, zullen wij die wijzigingen hier vermelden zodat u altijd kunt weten welke informatie wij bewaren, hoe wij die informatie kunnen gebruiken en of wij ze verspreiden.